Informacje bieżące

Kwalifikacja na wyjazdy zagraniczne studentów w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim do dnia 31.10.2018 22.10.2018 12:52

Informujemy, że w dniu 31.10.2018 upływa termin na złożenie wniosków w związku z wyjazdami zagranicznymi w ramach programu Erasmus+ dla studentów w semestrze letnim 2018/2019.


Osoby, które chcą podjąć studia w semestrze letnim na uczelni zagranicznej powinny złożyć wniosek do Wydziałowego Koordynatora Erasmus+.


W ramach wstępnej kwalifikacji należy:

  1. Uzupełnić wniosek dostępny na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/216/wersja_polska/KARTA_ZGLOSZENIA_NA_STUDIA_ERASMUS__18-19_zimowy.do
  2. Wybrać uczelnie do jakich student planuje wyjechać. Wykaz uczelni wraz z wymaganiami językowymi znajduje się na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/uczelnie-partnerskie/wek.html
  3. Przystąpić do egzaminu językowego na poziomie wymaganym dla uczelni zagranicznej.


Egzamin organizowany jest przez SPNJO, w celu przystąpienia do egzaminy należy wysłać e-mail na adres international@zut.edu.pl (oprócz imienia i nazwiska prosimy o wskazanie zdawanego języka obcego i poziomu). Do egzaminu należy się zgłosić do dnia 2 listopada 2018 r. – egzamin odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r. Osoby, które ukończyły lektorat w ramach studiów nie muszą przystępować do egzaminu. 


Wnioski aplikacyjne można złożyć w pokoju nr 4 lub podczas dyżuru koordynatora w każdy wtorek w godzinach od 11:15 do 13:15 pokój 118A.


Ważne terminy:

31.10.2018 - złożenie wniosku do Koordynatora Wydziałowego

02.11.2018 - rejestracja na egzamin językowy

07.11.2018 - egzamin językowy

21.11.2018 - wyniki naboru


Więcej informacji www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/program-erasmus-dla-studentow/studia/zasady-kwalifikacji.html


W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail bsupron@zut.edu.pl