Informacje bieżące

Konkurs „Etyka w finansach” 10.11.2020 09:19


Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła VIII polską edycję konkursu „Etyka w finansach”.
W konkursie mogą wziąć udział studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy zainteresowani zagadnieniem etyki w sektorze finansowym. Jego ideą jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. Dziś - w czasach przyśpieszonego budowania kapitalizmu, kryzysów finansowych i wyzwań roku 2020 - refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, jest niezwykle potrzebna.
Konkurs daje szansę podzielenia się pasją do wykonywanej pracy, efektami badań naukowych, obserwacjami, a także pomysłami na ulepszenie systemu.

Zadaniem konkursowym jest napisanie eseju.
Pula nagród w Konkursie wynosi 30 tys. zł.
Sponsorami Konkursu są: PKO Bank Polski S.A., Bank Pocztowy S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Santander Bank Polska S.A., Bank Ochrony Środowiska.
Więcej informacji: zbp.pl/dla-bankow/prawo-i-legislacja/konkurs.
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać do 11 stycznia 2021 r. (formularz dostępny: rejestracjazbp.pl/konkurs/)
Termin nadsyłania esejów upływa 1 marca 2021 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2021 r. oraz opublikowane na stronie internetowej Związku Banków Polskich.
Więcej informacji w załączonej broszurze informacyjnej.

 

Ulotka informacyjna (format:  pdf, rozmiar:  2,88 MB)


Więcej informacji:
dr Marzena Rydzewska