Informacje bieżące

FINSIM Liga Akademicka nowa edycja programu szkoleniowego dla studentów - zgłoszenia do 15 listopada 2020 roku 06.11.2020 13:30

Uwaga! FINSIM Liga Akademicka nowa edycja programu szkoleniowego dla studentów - zgłoszenia do 15 listopada 2020 roku

FINSIM Liga Akademicka to nowoczesny program szkoleniowy w postaci gry symulacyjnej on-line z zakresu zarządzania bankiem. Uczestnicy, działając w zespołach, mogą doświadczyć konsekwencji swoich decyzji zarządczych, podjętych w konkurencyjnym środowisku makroekonomicznym, symulowanym przez program w kolejnych okresach. Uczestnicy tworzą Zespoły reprezentujące zarządy banków, konkurujących między sobą.

Zasady gry - zapraszamy 5-osobowe zespoły złożone ze studentów od III roku studiów 1. stopnia wzwyż (dopuszcza się udział w zespole max 2 studentów II roku studiów 1. stopnia), z kierunków o profilu bankowo-finansowym, ekonomicznym lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen za rok akademicki 2019/2020 to minimum 3,80 w skali 2-5) oraz aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich.
Najważniejsze informacje dot. tegorocznej edycji Ligi:
·         Rekrutacja zespołów do 15 listopada br. (zasady rekrutacji i regulamin Konkursu na stronie www.liga.finsim.pl)
·         Zdalna sesja inauguracyjna 25 listopada br.
·         Gra on-line

Wszystkie informacje znajdują się na stronie projektu www.liga.finsim.pl (formularz zgłoszenia, wzór zaświadczenia, Regulamin, harmonogram całego Konkursu ).
Fanpage na FB: www.facebook.com/FinsimLigaAkademicka/
FINSIM – by WARSZAWSKI INSTYTUT BANKOWOŚCI

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.
dr Marzena Rydzewska