Informacje bieżące

FINSIM Liga Akademicka – kontynuacja Konkursu BANRISK Liga Akademicka 17.10.2018 12:28

Szanowni Studenci!

Kontynuujemy projekt Konkurs BANRISK Liga Akademicka, ale gramy pod inną nazwą FINSIM Liga Akademicka.

Zasady gry pozostają bez zmian. Zapraszamy 5-osobowe zespoły złożone ze studentów od III roku studiów 1. stopnia wzwyż(dopuszcza się udział w zespole max 2 studentów II roku studiów 1. stopnia), z kierunków o profilu bankowo-finansowym, ekonomicznym lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen za rok akademicki 2017/2018 to minimum 3,80 w skali 2-5, liczona jako średnia ocen wszystkich członków zespołu) oraz aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich.

Najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej edycji Ligi:

  • Rekrutacja zespołów do 15 listopada br. (zasady rekrutacji i regulamin Konkursu na stronie www.liga.finsim.pl )
  • Liczba zespołów: 16
  • Sesja inauguracyjna w Warszawie 26 listopada br.
  • Gra on-line
  • W Konkursie dopuszcza się udział uczestników poprzednich edycji z zastrzeżeniem, że w nowo zgłoszonym zespole może się znaleźć tylko jedna osoba-uczestnik poprzedniej edycji Konkursu organizowanego przez WIB.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie projektu www.liga.finsim.pl (formularz zgłoszenia, wzór zaświadczenia, Regulamin, harmonogram całego Konkursu).

Fanpage na FB: www.facebook.com/FinsimLigaAkademicka/

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu

dr Marzena Rydzewska

 

Ulotka informacyjna