Informacje bieżące

ERASMUS+ nabór na studia w roku 2021/2022 13.01.2021 10:52

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuje, że harmonogram naboru na studenckie wyjazdy na studia w roku akademickim 20
21/2022 (pobyty rozpoczynające się w s. zimowym i trwające 1 lub 2 semestry) został opublikowany na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl

. Nabór wniosków potrwa do 26 lutego, zakładamy ogłoszenie wyników naboru do 22 marca 2021.

 

 

Wnioski  składane są u Koordynatora Wydziału. 

Nabór odbywa się w oparciu o zatwierdzone zasady kwalifikacji 2020/2021 (w załączeniu), zakładamy finansowanie wyjazdów z tego naboru w ramach umowy 2020.  

 
Uprzejmie proszę o przekazanie informacji o uruchomieniu naboru studentom na Wydziale - w miarę możliwości opublikowanie jej na wydziałowej stronie internetowej.

Jeste
śmy do dyspozycji, gdyby chcieliby Państwo zorganizować spotkania wydziałowe dla studentów.

 

Osoby, które zdawały centralny uczelniany egzamin B2 na koniec lektoratu na I stopniu nie musza dołączać dodatkowego zaświadczenia o ocenie z SPNJO - ocena wpisana przez nie do wniosku widnieje również w indeksie, informacje te weryfikowane są ze Studium.

W razie pytań / wątpliwości proszę o kontakt.

Serdecznie pozdrawiam,

 

 

Agata Bruska

Koordynator Programu Erasmus+
Kierownik Działu Mobilności Międzynarodowej

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17

70-310 Szczecin

tel.: + 48 91 449 4780