Informacje bieżące

ERASMUS+ drugi nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe 2018/2019 28.09.2018 09:33

Szanowni Państwo,

Informuję o uruchomieniu drugiego naboru na wyjazdy dydaktyczne oraz

szkoleniowe (nabór otwarty) realizowane w roku 2018/2019 (Program

Erasmus+) – wyjazdy do krajów uczestniczących w Programie Erasmus

(KA103)

Harmonogram naboru zaplanowany jest następująco:

25 września –  09 października:  nabór wniosków

A. wyjazdy dydaktyczne – nabór na wydziale (proszę złożyć wnioski w p. 101 do g. 12)

B. wyjazdy szkoleniowe – nabór centralny (wnioski składane są w

Dziale Mobilności Międzynarodowej) – w ramach tego naboru nauczyciele akademiccy mogą złożyć wniosek tylko wówczas, jeśli celem wyjazdu jest podnoszenie kompetencji metodycznych (preferowany specjalistyczny kurs metodyczyny)

12 – 23 listopada: ocena wniosków

A. wyjazdy dydaktyczne - przez wydziałową komisję rekrutacyjną

powołaną przez dziekana,

B. wyjazdy szkoleniowe – przez centralną komisję rekrutacyjną

powołaną przez Rektora

do 30 listopada 2018 - ogłoszenie wyników drugiego naboru ST 2018/2019

Proszę o zwrócenie uwagi na następujące kwestie:

- w ramach danego naboru kandydat/ka może złożyć tylko jeden wniosek

- użycie właściwego formularza zgodnego z wnioskowanym typem wyjazdu

- spełnienie warunków formalnych danego typu wyjazdu (dydaktyka:

wymagana liczba godzin; szkolenie – w przypadku nauczycieli

akademickich celem może być jedynie podniesienie kompetencji

dydaktycznych)

Pozdrawiam,

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą

dr hab. Agnieszka Brelik, prof. nadzw.